İşyeri Hemşireliği Eğitimleri Başlıyor

Resmi gazetenin 20.07.2013 Tarih ve 28713 sayısında yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeline göre, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” esasları netleşiyor. Diğer Sağlık Personeli  (İşyeri Hemşireliği) kursu yakında başlıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa’da işyeri hemşireliği eğitimi veren kurumumuz Yöntem Akademi ön kayıtlara başladı. İş yeri hemşireliği, diğer sağlık personeli eğitimi ile ilgili ayrıntılar yakında netleşecek.

Kimler İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) Olabilir?

Resmi gazetenin ilgili sayısında yapılan açıklamaya göre yönetmelikte İşyeri Hemşiresi yerine “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi yer almaktadır. Buna göre işyeri hemşireliği eğitimi sertifika programına aşağıdaki unvana sahip kişiler başvurabilir.

•Hemşire

•Sağlık Memuru

•Acil Tıp Teknisyeni

•Çevre Sağlığı Teknisyeni

Yönetmelik sayılan bu bölümlerden mezun kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Nasıl Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) Olunur?

Diğer sağlık personeli temel eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlık tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

Diğer sağlık personeli temel eğitimini verecek kurumlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır. İstanbul Gaziosmanpaşa işyeri hemşireliği eğitimi de verecek olan kurumumuz Yöntem Akademi ön kayıt başvurularını almaya başlamıştır.

İş Yeri Hemşiresi veya Diğer Sağlık Personeli Nerelerde ve Ne Zaman Çalışabilir?

İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. İş güvenliği yasasının ilgili maddeleri gereği 01.01.2015 tarihine kadar işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli için 01.01.2016 tarihine dek belge şartı aranmıyor. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda.

İşyeri Hemşireliği Temel Eğitim Programının İçeriği ve Esasları

İşyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli eğitimini toplam süresi 90 saat olarak tanımlanmaktadır. Eğitim süresinin ilk 45 saati uzaktan eğitim, son 45 saati ise yüz yüze eğitim olarak verilecek. İşyeri hemşiresi ve diğer sağlık personeli adayları İstanbul Gazisomanpaşa Meydan’da bulunan eğitim kurumumuz Yöntem Akademi’de uzman eğitici kadrosunun nezaretinde örgün eğitimlerini tamamlayacaklar.

Temel eğitimin tamamlanmasının ardından Bakanlıkça düzenlenecek sınavda 100 soru üzerinden 70 doğru cevap verenler başarılı sayılarak belgeyi almaya hak kazanacaklar. Diğer sağlık personelinin ve işyeri hemşiresinin çalışma süresi çalıştıkları iş yerine göre değişmektedir. İş yerinizin tehlike sınıfına bağlı olarak 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika ayırmanız gerekmektedir. Diğer işyerlerinden; az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika süre ayırmanız gerekmektedir. 100 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki bir işyerini örnek alacak olursak ayda 15 saat bu işyerinde hizmet vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca Ayda 217 saati geçmemek şartı ile istediğiniz sayıda işyeri ile çalışma şansına sahipsiniz. Bunun yanında kamuda bulunan diğer sağlık personeli de ayda 30 saat dışarda hizmet verebilme hakkına kavuşuyor. Çalışmalarınızı bir işyerinde sigortalı olarak veya bu konuda yetkili herhangi bir OSGB bünyesinde sürdürülebileceksiniz.

Sertifika Eğitim Programı Ders Konuları

• İş-Sağlık ilişkisi, tarihsel değişim ve gelişmeler

• İş sağlığı hizmeti tanımı, felsefesi, hizmet talebi

• İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki konumu

• İş Sağlığı hemşireliğinin tanımı

• İş sağlığı hemşireliği felsefesi, rolleri, standartları

• İş Sağlığı hemşiresinin görevleri, protokol oluşturma,

 Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin durumu ve gelişmeler

• İş sağlığı ve ilgili taraflar: Uluslararası ve ulusal kurumlar (DSÖ, ILO,ÇSGB, İş Teftiş Kurulu, İSGÜM, ÇASGEM)

• İş sağlığı ve güvenliği hukuku

• İş sağlığı hemşiresinin yasal sorumlulukları ve özlük hakları

• İş sağlığı hemşireliği ve temel bilgi alanları: İş sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojik yaklaşım

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri, tehlike ve risk tanımları

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik faktörler)

• İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri

• Çalışma ortamının gözlenmesi ve kontrolü

• İş kazaları nedenleri ve önlemler

• İş kazaları ve iş sağlığı hemşireliği

• Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler

• Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi

• İş/iş süreçleri ve özellikleri, işyerleri tanılama ve durum analizi

• Kontrol stratejileri- iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilişkisi

• Ekip içi değerlendirme ve kaydetme

• İşyeri durum analizi ve iş sağlığı hizmetlerinde hekimin görevleri

• İşyeri durum analizi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı

• İşyeri denetimleri

• Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi

• İşe girişte çalışanın sağlığının değerlendirilmesi

• Kronik hastalığı olan çalışanların sağlığının izlenmesi

• İşe geri dönüşte sağlığın değerlendirilmesi ve emekliliğe hazırlanan çalışanın değerlendirilmesi

• İş sağlığı hemşireliği uygulama süreci

• İş sağlığı hemşireliği tanıları

• İş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik girişimleri

• Hemşirelik bakım sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi

• İş sağlığı hemşireliği uygulama örnekleri

• Çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve koruma

• İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri

• İş Sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kaydedilmesi

• İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin değerlendirilmesi

• İş sağlığı hemşireliği ve araştırma görevi

• İş sağlığı hemşireliği ve etik boyutu